Τρόπος παροχής της υπηρεσίας Vita Loyalty Multi Card

Αναζήτηση στο Site

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία, που αφορά την μηχανογραφική διαχείριση των Καρτών Καταναλωτών loyalty cards, παρέχεται στο σύνολο της από την Εταιρεία μέσω:

  • Του εξειδικευμένου λογισμικού που μπορεί να διαθέσει στα σχετικά με την εταιρεία (που συμμετέχει στο πρόγραμμα) σημεία πώλησης (καταστήματα).
  • Στο λογισμικό αυτό ενσωματώνονται οι μέθοδοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των εκπτώσεων ή των λοιπών παροχών που παρέχονται στους κατόχους των Καρτών είτε από τις εταιρείες και τις αλυσίδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε από τα καταστήματα του αξιοποιούν την loyalty card, (πχ έκπτωση Χ % για αγορές προϊόντων Αλυσίδας πάνω από Υ Ευρώ, σε μια απόδειξη, ή στις αγορές συγκεκριμένης περιόδου).
  • Του ήδη χρησιμοποιούμενο λογισμικού στα σημεία πώλησης με την προϋπόθεση ότι ενδεχομένως γίνουν προσαρμογές που θα προταθούν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα loyalty card. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν την εταιρεία και τον προμηθευτή / κατασκευαστή του λογισμικού που ήδη χρησιμοποιεί το κατάστημα λιανικής.
  • Του λογισμικού (server) που διαχειρίζεται κεντρικά τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει περιοδικά από τα σημεία πώλησης (clients).
  • Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με αυτόματη διαδικασία μεταφοράς των δεδομένων (στο τέλος της κάθε ημέρας) στον κεντρικό server που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Τεχνικά σε κάθε συνεργαζόμενο σημείο πώλησης, θα αναπτύσσεται δυναμικά η βάση των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το σύνολο των προκαθορισμένων (συγκεκριμένων) σημείων πώλησης.
  • Η κάρτα μπορεί να λειτουργήσει επίσης (πέρα από δίκτυο καταστημάτων) σε μεμονωμένες εφαρμογές που αφορούν ένα και μόνο κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται server (όπως αναφέρεται παραπάνω), η συνολική διαχείριση της “Κάρτας Καταναλωτών” πραγματοποιείται στο τοπικό σύστημα λογισμικού το οποίο θα συν-λειτουργεί με το υποσύστημα διαχείρισης loyalty cards.