Τι είναι η Vita Loyalty Multi - Card;

Αναζήτηση στο Site

Η κάρτα καταναλωτών θα χορηγείται στους καταναλωτές χωρίς καμιά οικονομική ή άλλη επιβάρυνση των, με σκοπό μέσω αυτής να τους παρέχονται προνόμια ανάλογα με τον βαθμό (μέγεθος) της προτίμησης του κάθε καταναλωτή στα προϊόντα των εταιρειών και στα συγκεκριμένα καταστήματα ή αλυσίδες που συμμετέχουν και υιοθετούν το πρόγραμμα.

H Vita Loyalty Multi Card, διαφέρει από παρόμοιες κάρτες loyalty στα ακόλουθα:

 • Περιλαμβάνει προϊόντα πολλών εταιρειών (brand names).

  Αυτό σημαίνει:

  • Ο κάτοχος της δεν είναι υποχρεωμένος να κρατά πολλές κάρτες για την διαχείριση των αγορών του.

  • Οι καταναλωτές του κάθε brand name που συμμετέχει στην κάρτα, είναι διαθέσιμοι σε όλα τα υπόλοιπα brand names, άρα διευρυμένη βάση καταναλωτών για τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  • Η κάρτα θα είναι δυνατή και ευρέως γνωστή, γιατί θα υποστηρίζεται από πολλά επιμέρους τμήματα marketing ουσιαστικά από όλες τις εταιρείες, καταστήματα και αλυσίδες που συμμετέχουν σε αυτή.

  • Τα οφέλη των καταναλωτών εμφανίζονται πολλαπλά, επειδή περιλαμβάνουν παροχές από πολλούς παρόχους (όπως για παράδειγμα, Εταιρείες παραφαρμακευτικών, Φαρμακεία, Αλυσίδες, κλπ).

  • Η διασπορά των καταναλωτών είναι ουσιαστική αφού στην ίδια κάρτα ανήκουν καταναλωτές διαφορετικού αγοραστικού ενδιαφέροντος (για το προηγούμενο παράδειγμα Καλλυντικά, OTC, Παραφαρμακευτικά, Παπούτσια, Ορθοπεδικά, κλπ).

 • Μέσω της loyalty card θα επιτυγχάνεται παρακολούθηση των επιμέρους προϊόντων του κάθε brand name.

 • Η ενημέρωση της κεντρικής βάσης, στην οποία συλλέγονται τα δεδομένα κίνησης των καταναλωτών γίνεται είτε περιοδικά είτε ημερήσια (μέσω ADSL σύνδεσης). Αυτό σημαίνει χαμηλό κόστος επικοινωνίας, άρα δυνατότητα εφαρμογής της loyalty card και σε σημεία με μικρή κίνηση.

 • Χαμηλό κόστος διαχείρισης.

 • Τακτική περιοδική ενημέρωση του καταναλωτή.

 • Δυνατότητα διανομής (delivery) αγαθών μέσω του server της loyalty card από τα σημεία πώλησης (καταστήματα) που συνεργάζονται με την κάρτα και επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής.