Εγκατάσταση

Αναζήτηση στο Site

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση όλων των έτοιμων προϊόντων λογισμικού της εταιρείας μας, την εγκατάσταση βάσεων δεδομένων, την παραμετροποίηση των εφαρμογών με βάση τη λειτουργία της επιχείρησης και τη μεταφορά των ήδη υπαρχόντων δεδομένων από τυχόν παλαιά υπάρχοντα συστήματα στο νέο.