Η Εταιρεία

Αναζήτηση στο Site

Οι βασικοί τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας χωρίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

  • Δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτόμας πλατφόρμας λογισμικού «Vita Loyalty Multi-Card».
  • Ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για θέματα λογισμικού και υλισμικού.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 20/10/2010, από την κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη και την κα Δανάη Ανυφαντάκη, με αριθμό Μητρώου ΕΒΕΑ : 273867/2010.

Για την ανάπτυξη των προϊόντων μας χρησιμοποιείται τεχνολογία αιχμής, έχοντας επενδύσει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη ίδιας (In House) τεχνογνωσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα προϊόντα λογισμικού που αναπτύσσουμε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η Εταιρεία μας είναι μια νέα εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής, με σημαντική όμως εμπειρία των εταίρων στο χώρο της πληροφορικής.

Διακρινόμαστε για την ικανότητα μας στην ανάπτυξη κατά παραγγελία (tailor-made) εφαρμογών, μέσω των οποίων καταδεικνύεται η υποδομή μας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών από μηδενική βάση, στοιχείο ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης.

Λόγω της ικανότητας ανάπτυξης λογισμικού και της υφιστάμενης τεχνογνωσίας μας, παρουσιάζουμε υψηλή ευελιξία για συνεργασίες με άλλες εταιρείες του κλάδου για την από κοινού ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών.