Υποδομές

Αναζήτηση στο Site

Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία στεγάζεται σε γραφείο , επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 4 , στο Χαλάνδρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επένδυση πραγματοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφαλαία της εταιρείας χωρίς κανένα τραπεζικό δανεισμό.

Ποιότητα

Η παραγωγή προϊόντων λογισμικού διέπεται από δύο βασικές αρχές επιτυχίας, όπως την αντιλαμβανόμαστε:

  • Τη δομή και λειτουργία της Εταιρείας όσον αφορά την αμεσότητα προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς.
  • Την ποιότητα η οποία εξασφαλίζει ένα επιτυχές προϊόν.