Τεχνική Υποστήριξη

Αναζήτηση στο Site

Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης, το οποίο μεριμνά για την υποστήριξη των πελατών μας, τόσο κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και κατά τη διάρκεια της εν συνεχεία υποστήριξης (συμβόλαια συντήρησης).