Ιστορικά Στοιχεία

Αναζήτηση στο Site

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 20 Οκτ. 2010, με αριθμό Μητρώου ΕΒΕΑ 273865/2010. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» δημιούργησε μια νέα, τεχνολογικά καινοτόμο υπηρεσία διαχείρισης επιβράβευσης πελατών και συγκεκριμένα την πλατφόρμα λογισμικού «Vita Loyalty Multi – Card», την οποία και διαθέτει.