Αντικείμενο Εργασιών

Αναζήτηση στο Site

Οι βασικοί τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας χωρίζονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

  • Δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτόμας πλατφόρμας λογισμικού «Vita Loyalty Multi-Card»
  • Ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού.
  • Web Portals